Зөвлөмж


 
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 52.

Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Зөвлөмж 13 хуудас/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш, эмч нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт /Зөвлөмж/

Нийслэлийн хотын орчны бохирдлыг бууруулах ач холбогдолтой уг санаачилгыг дэмжин ажиллана уу.

Томуугаас сэргийлье

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

НБГ-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 4/1311 дүгээр албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Уриалга

БСШУСЯ, АТГ

Эцэг эх, асран хамгаалагч, анги удирдсан багш, бүлгийн багш нарт

Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагч, олон нийтэд зориулсан зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Хүүхдийн байгууллагын удирдлага, нийгмийн ажилтан, эмч, анги удирдсан багш нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Модыг зөв хэлбэржүүлэх аргачлал зөвлөмж

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай