Зөвлөмж


 
Data pager
 Page 1 of 7, items 1 to 10 of 65.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Шинэ коронавируст "COVID-19" халдвараас сэргийлэх эрүүл ахуйн зөвлөмж Шинэ коронавируст "COVID-19" халдварын үед болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Зөвлөгөө/

Зөвлөгөө

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд/зөвлөмж/

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, суурь боловсролын гэрчилгээ дахин олгоход бүрдүүлэх материал

Материал

Захирал, эрхлэгч нарт/Зөвлөмж/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Халдваргүйжүүлэлт хийх заавар хүргүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх тухай

Сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилтан, эцэг, эх, хүүхдүүдэд

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Зөвлөмж