Зөвлөмж


 
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 10 of 34.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зөвлөмж/

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зөвлөмж

ЕБС-ийн сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт /Менингококкт халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж/

Менингококкт халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт/Зөвлөмж/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Зөвлөмж

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Ажил эрчимжүүлэх тухай

Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01/1451 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Захирал, эрхлэгч нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Албан даалгавар хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай