Д/д

Нэр

Албан тушаал

Утас

Гар утас

Мэйл хаяг

1

Д.Адъяасүрэн

Хэлтсийн дарга

70111605

99103691

sbd.adiyasuren10@yahoo.com

2

Б.Цэвэлмаа

Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

70111606

93134545

sbdtsevelmaa04@gmail.com

3

Д.Мөнхчимэг

Статистик мэдээ, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70111606

 

99195597

monkhchi@gmail.com

4

О.Бадамсэрээжид

Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

70111606

99725443

 

5

Г.Нямсүрэн

Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн/Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн хавсран

70111606

99046947