Нэр дурьдагдсан сургуулийн захирлуудад/ВЭБ хуудас/


Нэр дурьдагдсан сургуулийн захирлуудад/ВЭБ хуудас/

БЭЛАС вэб хуудас ажиллахгүй байна.
ШУТАС ШУТИС-ийн вэб хуудасны хаяг өгсөн байна. Сургуулийн мэдээлэл огт байхгүй байна.
Үй цай сургууль вэб хуудас ажиллахгүй байна


Дээрх зөрчил дутагдлаа 2 сарын хугацаанд арилгахыг хүсье.

Вэб хуудасгүй сургуулиуд:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 16
 5. 35
 6. 45
 7. 58
 8. 116
 9. АЗЭС
 10. БТСДС
 11. КООСЭН
 12. Эрдэмтөгс
 13. Оюуны тулга
 14. Ертөнц
 15. Сант
 16. Шилдэг
 17. Найрамдал
 18. АБЦ
 19. Шонхор
 20. Авьяас
 21. Соёмбо
 22. Болор
 23. Искра
 24. Хөгжлийн гүүр
 25. Сод эрдэм
 26. Ес эрдэм
вэб хуудастай болох шаардлагатай байна. Хэрвээ вэб хуудасны хаягаа өгөөгүй бол өгнө үү. Тогтмол

Вэб сайтын шинэчлэгдсэн  хаяг болон хаягуудаа өгөөгүй байгаа цэцэрлэгүүд мөн өгнө үү.

Статистик мэдээ хяналт үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг