Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Чөлөө хүсэх болон албан томилолт/


Огноо:2017/3/23

Нийслэлийн төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар чөлөө авах, албан томилолтоор явахдаа НБГ-т холбогдох материалаа ирүүлж байхыг нийт сургууль, цэцэрлэгүүдэд анхааруулж байна.

 

Нийслэлийн Боловсролын газар