Төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдэд/Цахим бүртгэл/


Огноо:2017/9/4

Төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдэд

tsetserleg.ulaanbaatar.mn

хаягаар орж өөрсдийн эрхээр нэвтрэн орж

Хүсэлт/Элсэлт-рүү орж

Элссэн хүүхдүүд хэсэг рүү орж сонгон шалгаруулалтаар элссэн хүүхдүүдээ яаралтай бүртгэн оруулахыг анхааруулж байна. Оруулсан эсэхэд хяналт тавьж байгаа болно.

Гарын авлагаа уншиж танилцан элссэн хүүхдүүдээ бүртгэнэ үү. 

2017 оны 09 сарын 04-ны өдрийн 16,40 цагийн байдлаар:
 1. 1-р цэцэрлэг 49
 2. 2-р цэцэрлэг 17
 3. 16-р цэцэрлэг 30
 4. 17-р цэцэрлэг 18
 5. 24-р цэцэрлэг 12
 6. 69-р цэцэрлэг 88
 7. 75-р цэцэрлэг 80
 8. 130-р цэцэрлэг 37
 9. 166-р цэцэрлэг 16
 10. 171-р цэцэрлэг 38
 11. 175-р цэцэрлэг 36
 12. 216-р цэцэрлэг 38
 13. 225-р цэцэрлэг 69
 14. 234-р цэцэрлэг 22
хүүхэд бүртгэсэн байна. Бусад цэцэрлэгүүд яаралтай элссэн хүүхдүүдээ оруулж дуусгана уу. Маргааш НБГ -т тайлангаа өгнө.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг