Сургуулийн дотоод хяналтын ажилтан / сургалтын менежерүүдийн/ анхааралд


Огноо:2017/9/13

Сургуулийн дотоод хяналтын ажилтан / сургалтын менежерүүдийн/ анхааралд

Соробан сампингийн дугуйлангийн үйл ажиллагаагаар сурагчдыг хөгжүүлж буй талаарх судалгааг дараах  маягтын  дагуу   2017 оны 09сарын 18-ны дотор sosoroo_9@yahoo.com хаягаар  ирүүлнэ үү.

Хамрах хүрээ: төрийн болон төрийн бус сургууль

Жич:  сургуулиас гадуур дугуйланд хамрагддаг бол тус судалгаанд хамрагдах бөгөөд  хүснэгтийн 3-д гадуур гэсэн тодотгол  хийхийг анхаарна уу.

2017.09 сарын 11-нд

Маягт:

1

2

3

4

5

6

 

Сургууль

Хичээллэсэн жил / эхэлсэн хугацаа/

Хамрагдсан сурагчдын тоо

Гаргасан амжилт

Сургалт удирддаг багш / үндсэн ба зочин багш эсэх

бүлэг

тоо

 

1

1-р сургууль

2 жил /2015 оноос/

3-р анги

 

 

12

2016 онд олон улсын амжилт / байр/

Зочин багш

6- анги

8

Нийслэлийн 2015 оны сорабан сампингийн тэмцээнд 2-р байр г.м

Үндсэн багш

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судалгаа гаргасан:  Дотоод хяналтын ажилтан                       ./  ....................