2017-2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖЛЫН ХУВААРЬ


Огноо:2017/9/13

            БАТЛАВ.

                                                                                    БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН

                                                                                    ДАРГА                            Ц.ЖАРГАЛАНТУУЛ

 

 

2017-2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖЛЫН ХУВААРЬ

                                                                   2017.09.13

 

Дүүрэг

Цэцэрлэг

Хугацаа

Зөвлөн туслах багийн гишүүд

1

 

Баянгол

 

242,

Тайвнаагийн найзууд

IX/14

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Б.Энхсайхан

Ж.Батцэцэг (БХ)

Д.Оюунтуяа (87)

197,198, Жаргалан

XI/08, 09

2

 

Баянзүрх

210, Глобал

X/11

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Ц.Энхтуяа (БХ)

Б.Энхсайхан

Д.Лхагвасүрэн (61)

211, Амила

X/12

3

 

Сүхбаатар

1, Гоц жаалууд

XI/24

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Б.Энхсайхан

Б.Цэвэлмаа

А.Анхмаа (135)

234, Том жаал

XI/27

4

Сонгинохайрхан

228, 215

X/20

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Б.Энхсайхан

Л.Чулуунцээл

Ч.Нацагмаа (111)

Сент Поул, Мөндөөхэй

X/23

5

Хан-Уул

250, Эрхий мэргэн

XII/6

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Б.Энхсайхан

Сарантуяа

Р.Түвшинжаргал (71)

209, Эко гэр

XII/7

6

Чингэлтэй

220, Ягаан зулзаахай

IX/15

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Б.Энхсайхан

Г.Дэлэгмаа

А.Алтанзаяа (4)

222, Зээмаа

IX/30

7

Багануур

 

193,194

XI/08, 09

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Б.Энхсайхан

Г.Баярмаа

Ц.Эрдэнэчимэг (139)

8

Налайх

Тэнүүн төгөл Төгсзаяа

 

IX/29

З.Болормаа

Б.Мөнхзаяа

Б.Энхсайхан

Х.Мөнгөнтуяа

Б.Гандулам (140)