Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулах ажлын удирдамж


Огноо:2017/9/14
Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулах ажлын удирдамж

sub baga suuri buren duns tsum hutulbur udirdamj20170914.pdf татан авч танилцана уу.