Статистик мэдээ СӨБ


Огноо:2017/9/14
Статистик мэдээ СӨБ

mis.edub.edu.mn хаягаа орж хүүхдийн мэдээгээ 2017 оны 09 сарын 14-нээс эхлэн оруулна уу.

2017 оны 09 сарын 15-ны өдрийн багш, ажилчдын мэдээгээ оруулна уу. Системд оруулж дуусах сүүлийн хугацаа 2017 оны 09 сарын 20-ны өдөр  Багш, ажилчдын мэдээлэл бөглөхдөө зөвхөн үндсэн мэдээлэл хэсгийг бөглөнө үү.

СӨБ1-5 маягтын цаасаар баталгаажуулсан тулгалтыг 2017 оны 09 сарын 21-ний өдөр хийх болно. Хугацаа хоцорсон тохиолдолд мэдээ хүлээн авахгүй болно.

2017-2018-оны-СӨБ-мэдээ-гаргах-тухай-20170914.docx

Нууц үгээ мартсан бол 99195597 руу смс бичнэ үү. 


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг