Ерөнхий боловсролын сургуулиудыйн сургалтын менежерүүдэд "Сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт" сэдэвт зөвлөн туслах, сургалт семинарын хөтөлбөр


Огноо:2017/9/14
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын менежерүүдэд "Сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт" сэдэвт зөвлөн туслах, сургалт семинарын хөтөлбөр

ebs hutulbur2017.pdf удирдамжийг татан авч танилцана уу.

2017 оны 09 сарын 15-ны өдөр МУБИС-ын 3-р байрны 123 тоотод 10-13 цагийн хооронд явагдана.Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс