Санал хүргүүлэх тухай


Огноо:2017/11/6
Санал хүргүүлэх тухай

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2017 оны 11-р сарын 2-ны албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

nbg20171102 sanal hurguuleh tuhai.pdfМэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг