Төрийн бус өмчийн сургуулиудад


Огноо:2017/11/7
Төрийн бус өмчийн сургуулиудад

Албан бичиг болон БСШУССайдын тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.


nbg turiin bus20171023.pdf


yam turiin bus20171010.pdf


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг