Сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2017/11/8

сургуулиуд тайлангаа мэргэжилтэн Ч.Мөнхбатад school.munkh@yahoo.com хаягаар цэцэрлэгүүд сөб-ийн мэргэжилтэн Б.Цэвэлмаад 2017 оны 11 сарын 13-ны дотор өгөх.