Төрийн өмчийн сургуулиудын захирлуудад


Огноо:2017/11/9
Төрийн өмчийн сургуулиудын захирлуудад

nbg chiglel20171017.PDF


turiin ebs zahiral20171012.PDF

2017 оны 10 сарын 20,23,36-нд зохион байгуулагдсан уулзалтаас хойш 14 хоногийн дотор батлуулсан төлөвлөгөөгөө oyunaa@mea.org.mn болон monkhchi@yahoo.com хаягаар илгээнэ үү.

 "ЕБС-д ил тод байдал, ёс зүйг бэхжүүлэх авлигаас урьдчилан сэргийлэх" сургалт зохион байгуулсан. Төрийн өмчийн сургууль бүр дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулан тайланг 2017 оны 11 сартаа багтаан monkhchi@yahoo.com хаягаар болон цаасаар баталгаажуулан хүргүүлнэ үү.


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг