Ажил хаялтад оролцож байгаа сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Яаралтай/


Огноо:2017/11/12

Ажил хаялтад оролцож байгаа сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Ажил хаяж байгаа сургууль, цэцэрлэгүүд албан бичиг, Үйлдвэрчний хорооны мэдэгдэл, хамт олны хурлын шийдвэр тэмдэглэлийн хамт албан ёсоор яг  одоо албан бичгээ edoc-той сургуулиуд edoc-оор болон биечлэн хүргэж НБГ-т хүргэж өгнө үү. Өгсөн тухайгаа БХэлтсийн дарга Б.Үүлэнсолонгод утсаар мэдэгдэнэ үү. 

Хэлтсийн дарга Б.Үүлэнсолнго утас: 99998799 .

Жич: Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтэст гэсэн албан бичиг хавсралтаар йлдвэрчний хорооны мэдэгдэл, хамт олны хурлын шийдвэр тэмдэглэл edoc-оор болон биечлэн авчирах 2017 оны 11 сарын 13-ны 14цагаас өмнө

Боловсролын хэлтэс