Нийслэлийн "Шилдэг хүүхэд", Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах тухай


Огноо:2017/11/14
Нийслэлийн "Шилдэг хүүхэд", Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах болзлын дагуу материалаа бүрдүүлж 2017 оны 11 сарын 15-ны дотор Дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд Залуучуудын хэлтэст яаралтай ирүүлэхийг хүсье

159.pdf


159havsralt.pdf


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг