Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршил, хаягийн бичвэрийн тухай зөвлөмж


Огноо:2017/11/23
Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршил, хаягийн бичверийн тухай зөвлөмжийг хүргүүлж байна


Хэрэгжилтийг төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиуд ханган ажиллахыг хүсье.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг