Сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2017/11/24

Сургууль, цэцэрлэгүүдэдСургууль, цэцэрлэгүүд орчмын 50 м газрын цас, мөсийг цэвэрлэх, хальтиргаа гулгаа үүсэхээс урьдчилан сэргийлж ажиллана уу.Хэрэгжилтийн тайлангаа/зурагжуулсан/ цаасаар 2017 оны 12-р сарын 1-нд Боловсролын хэлтэст авчирч өгнө үү.

Жич: Төлөвлөгөө байвал хавсаргах.


Боловсролын хэлтэс