Төрийн өмчийн захирлуудын анхааралд


Огноо:2017/11/27

Төрийн өмчийн захирлуудын анхааралд

 “Боловсрол” үндэсний хөтөлбөр / Засгийн газрын 2010 оны 02 сарын 03 -ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  / -ийн хэрэгжилтийн 2017 оны тайланг  сургуулийнхаа сонгож авсан тухайн зорилтын хүрээнд  ЗГ-ын 89-р тогтоолын 5-р хавсралтын дагуу бичиж 2017 оны 11 сарын  28-ны sosoroo_9@yahoo.com хаягаар тогтоосон хугацаанд ирүүлнэ үү.

5-р хавсралтыг татаж авч үзнэ үү.

 

Боловсролын хэлтэс/ Ахлах мэргэжилтэн Л.Сосорбарам/