"Бид найрамдалдаа очино" тэргүүний анги хамт олон шалгаруулах уралдааны удирдамж


Огноо:2017/11/30
"Бид найрамдалдаа очино" тэргүүний анги хамт олон шалгаруулах уралдааны удирдамж


Нийгмийн ажилтнууд болон анги удирдсан багш нар сурагчдаа идэвхитэй оролцуулна уу.

bid nairamdaldaa ochino udirdamj20171130.pdf


Боловсролын хэлтэс