Санал асуулгад цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, багш нар хамрагдана.


Огноо:2017/11/30

Санал асуулгад цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, багш нар хамрагдана.

Дүүргийн төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн бүх эрхлэгч, арга зүйч нарыг, харин тухайн цэцэрлэгийн нийт багш нарын 10 хувийг энэ санал асуулгад хамруулж ажиллахыг анхаарна уу.

Санал асуулгад 2017.12.05-ны дотор хамруулж дуусгасан байна.

 

энд дарж асуулгыг бөглөнө үү.

Мэргэжилтэн Б.Цэвэлмаа