Нийгмийн ажилтнуудад


Огноо:2017/12/4

Нийгмийн ажилтнуудад

Монгол хүн хүмүүжлийн аяны тайланг

2017 оны 12 сарын 13-ны дотор сургуулиуд school.munkh@yahoo.com хаягаар цэцэрлэгүүд sbdtsevelmaa04@gmail.com хаягаар файлаар болон цаасаар авчирч өгнө үү.


Боловсролын хэлтэс