Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцах ажлын хэсгийн хуваарь


Огноо:2017/12/5
Дүүргийн Иргэдийн Хурлын ажлын хэсэг

Төрийн болон  төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцах ажлын хэсгийн хуваарь

ith20171122.pdf