Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад


Огноо:2017/12/21

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад

2017 оны 12 сарын 28-нд багтаан сургууль, цэцэрлэгийн нийтийг хамарсан  арга хэмжээг зохион байгуулж дуусгана уу.

 

1. 2017 оны 12 сарын 29-нөөс эхлэн нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахгүй байхыг мэдэгдье.
2. Нийтээр тэмдэглэх баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулсугай.

Боловсролын хэлтэс