Нийт сургуулийн удирдлагын анхааралд


Огноо:2017/12/22

Нийт сургуулийн удирдлагын  анхааралд

НБГ-аас ирүүлсэн 2017 оны 12 сарын 21-ний өдрийн 01/1602 дугаар албан бичгээр ирсэн  “БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?” хэлэлцүүлгээс гаргасан зөвлөмжийг танилцуулж байна. Зөвлөмжийг  хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн   2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сургууль бүр  боловсруулан тодорхой ажил  зохион байгуулан ажиллахыг үүгээр мэдэгдье.

 Жич: Дүүргийн хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх саналыг Нийгмийн ажилтны ахлагч Я.Үүрцайхт  2018 оны 01 сарын 05 ны дотор өгнө үү.

 


nbg20171221-01-1602.pdf

 Боловсролын хэлтэс  / Ахлах мэргэжилтэн Л.Сосорбарам/