Чиглэл хүргүүлэх тухай


Огноо:2018/1/4

Чиглэл хүргүүлэх  тухай


chiglell nbg20180102.pdf

chiglel yam20171227.pdfХэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.
Боловсролын хэлтэс