Захирал, эрхлэгч, сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт


Огноо:2018/1/12
БНСУ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн  хүрээлэн, Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтран хэрэгжүүлж буй "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэг, оролцоо" төслийн хүрээнд 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 09-17 цагт Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын танхимд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг эрт илрүүлэлтийн  талаар сургалт зохион байгуулна. Иймд сургууль, цэцэрлэгийн эмч нар бүрэн хамрагдана уу.

emch surgalt20180112.pdf албан бичгийн татан авч танилцаад хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.