НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУД, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛУУДЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ӨДӨРЛӨГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УДИРДАМЖ


Огноо:2018/5/8

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУД, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛУУДЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ӨДӨРЛӨГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УДИРДАМЖЗАХИРЛУУД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ.