Мэргэжлийн зэрэг авах хүсэлт ирүүлсэн сургуулиудад


Огноо:2018/5/14
Мэргэжлийн зэрэг авах хүсэлт ирүүлсэн сургуулиудад

Албан бичиг

НБГ-т edoc -оор албан бичгийг хүргүүлсэн болно.


55havsralt.docx татаж авна уу


Боловсролын хэлтэс