Ерөнхий боловсролын сургуулиудад


Огноо:2018/5/14

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад

 

Бүх нийтээр мод тарих тухай

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1-д заасны дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр бүх нийтээр мод тарьсан. Энэхүү өдрийн хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд өөрийн харьяа нийтийн эзэмшлийн талбайд мод тарьж ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан тайланг мэргэжилтэн Ч.Мөнхбатад 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны дотор  school.munkh@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Мэргэжилтэн Ч.Мөнхбат