4.45.58-р сургуулиудад/Яаралтай/


Огноо:2018/6/5
4,45,58-р сургуулиудын анхааралд/Яаралтай/

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/153, А/209 дүгээр тушаалаар "Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын мэдээлэл, технологийн ур чадварын стандартын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг" байгуулагдан ажиллаж байгаа тул

5,9,12-р ангийн анги удирдсан багш нараар бөглүүлэхгүй байх тал сургалтын менежерүүд анхаарч ажиллана уу.


Түүврээр 4,45,58-дугаар сургуулиуд сонгогдсон тул 


4,45,58-р сургуулиуд  50 багшаар дараах линк дээр дарж судалгаагэнэ линк дээр дарж судалгааг бөглөнө үү. 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны дотор бөглүүлнэ үү.


udirdamj mtt20180605.pdf удирдамжтай танилцуулж багш нараа судалгаанд оролцуулна уу. Дүүргийн нэгтгэл-ээс НБГ-аас-БСШУСЯ нэгтгэл хийгдэх тул албан бичиг дээр заагдсан хугацаанд анхаарахгүй байхыг хүсье. Баярлалаа.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг