“Ногоон орчин-Танхимын бус сургалт” тэргүүн туршлага шалгаруулах дэмжих арга хэмжээний удирдамж, Монгол хүн аяны хүрээнд зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн шилдэг үйл ажиллагаа, туршлагыг шалгаруулж, урамшуулах арга хэмжээний удирдамж


Огноо:2018/6/6

“Ногоон орчин-Танхимын бус сургалт” тэргүүн туршлага шалгаруулах дэмжих арга хэмжээний удирдамж

Монгол хүн аяны хүрээнд зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн шилдэг үйл ажиллагаа, туршлагыг шалгаруулж, урамшуулах арга хэмжээний удирдамж


udirdamj20180606.pdf  удирдамжтай танилцана уу.


Боловсролын хэлтэс