9,12 дугаар ангийн төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг гэрчилгээ болон Б маягтын талаар


Огноо:2018/6/6

9,12 дугаар ангийн төгсөгчдөд боловсролын  баримт бичиг гэрчилгээ болон Б маягтын талаар мэдээлэл хүргүүлэх

9.12-р анги  татан авч танилцана уу.


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг