Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарын анхааралд


Огноо:2018/6/7


Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарын анхааралд 

1. Дүүргийн Засаг даргатай 2018 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийг дүгнэх тул илтгэх хуудасны загвар файлыг татан авч тайлангаа 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор 502 тоот өрөөнд 1% цаасаар авч ирнэ үү. 

2. Илтгэх хуудсаа presentation /10 минут/ хэлбэрт шилжүүлж,  гэрээ дүгнэх Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд  танилцуулахад бэлтгэнэ үү. Танилцуулах хуваарийг тухайн үед мэдэгдэх болно. 
3. Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргахдаа сүүлийн хагас жилд хийгдэх /Жишээ нь: Сүхбаатар Залуус хөтөлбөр/  ажлыг  хугацаа болоогүй гэж бичихийг анхаарна уу.
ts-gereenii-iltgeh-huudas-2018.06.05.doc


sur-gereenii-iltgeh-huudas-2018.06.05.doc


Боловсролын хэлтэс

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс