Нийслэлийн Боловсролын газрын Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар


Огноо:2018/6/8
Нийслэлийн Боловсролын газрын Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар


shuurhai20180606.pdf


Боловсролын хэлтэс