Б маягт гаргах заавар/Б маягт бэлэн болсон/


Огноо:2018/6/8

Esis дээр төгсөх ангийн Б маягт бэлэн болгох заавар

 

 Судлагдахууны бодолт хийх

 1. Заавар: Багш: Баазын Төгсөлт/Судлагдахууны дүн/ Судлагдахуун бүр дээр ороод, бүх суралцагчаа сонгож, Дүн бодох товч дарна уу

 2. Судлагдахууны бодолт баталгаажуулах

  Заавар: Менежер Баазын Төгсөлт /Судлагдахууны дүн/Судлагдахуун тус бүрээр, бүх суралцагчаа сонгож, Баталгаажуулах товч дарна уу

 3. Төгсөлт бүртгэх

  Заавар: Төгсөлт/Төгсөлтийн бүртгэл/Төгсөлтийн бүртгэл товч/ Бүх суралцагч сонгох/Төгсөгч бүртгэх/Захирлын тушаал оруулах /Хадгалах/ Баталгаажуулах / Жич: Шийдвэрийн огноо суурийн огноо 6-р сарын 8, Бүрэн дунд 6-р сарын 11- оор оруулна.

 4. Төгсөлтийн гэрчилгээг сурагчдад хуваарилах

  Заавар: Баримт бичиг/ Олголт/ Баримт бичиг бүртгэх/ Анги сонгох/ Суралцагч сонгох/ Автоматаар дугаарлах

 5. Төгсөлт/ Баримт бичиг/ А, Б маягт татаж тулгалт хийх /Б маягтад гэрчилгээний дугаар автоматаар татагдсан байх ёстой /

Дээрх шаардлагуудыг хангаж ирж Дүүргийн шалгалтын комиссоос Б маягтаа авна.

Дүүргийн төгсөлтийн шалгалтын комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 9-ний өдрийн 9-18 цагуудад ажиллана.
Дүүргийн төгсөлтийн шалгалтын комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 9-18 цагуудад ажиллана.

Дүүргийн шалгалтын комисс