Эрхлэгч, захирлуудад


Огноо:2018/7/10
Эрхлэгч, захирлуудад

Мэдэгдэл

Medegdel (1).pdf
хэрэгжилтийг хангаж албан бичгээр дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст заасан хугацаанд хүргүүлж ажиллана уу.

Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс