Ерөнхий боловсролын сургуулиудад/Судалгаа/


Огноо:2018/8/3
Ерөнхий боловсролын сургуулиудад

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад үйл ажиллагаа явуулж буй бүжгийн клуб, төрийн бус байгууллага, сургалтын төвүүдийн судалгааг дараах маягтаар бөглөн monkhchi@yahoo.com 2018 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 12 цагаас өмнө  ирүүлнэ үү.


nemelt duguilan20180803.xlsx

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг