Захирал, эрхлэгч нарт/Шарилжгүй Улаанбаатар-3/


Огноо:2018/8/3

Захирал, эрхлэгч нарт/Шарилжгүй Улаанбаатар-3/


Нийслэлийн Захирагчийн албанаас харшлын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяныг 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд 2 үе шаттайгаар зохион байгуулахаар шийдвэрлээд байна. Иймд албан бичиг заасан хугацаанд хийсэн тайлангаа 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны дотор monkhchi@yahoo.com хаягаар явуулна уу.


uureg daalgavar nbg.pdf  хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг