Цэцэрлэгүүдийн анхааралд esis.edu.mn –ээс хасалт хийх


Огноо:2018/8/6

Цэцэрлэгүүдийн анхааралд esis.edu.mn –ээс хасалт хийх

Төрийн өмчийн цэцэрлэгээс хүүхдийг хасахдаа дэвшилтээс нь тухайн хүүхдээ цуцалж хасалт хийгээд дараа нь суралцагчаас хасалт хийнэ.

 

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг