Захирал, эрхлэгч нарт/Хөл газрын ургамлыг цэвэрлүүлэх/


Огноо:2018/8/8

Захирал, эрхлэгч нарт/Хөл газрын ургамлыг цэвэрлүүлэх/

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн захирал, эрхлэгчдэд 2018 оны 08 дугаар сарын 11-ний Бямба гаригийн 11 цагт шарилж цэвэрлэгээний нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулагдаж байгаа тул эзэмшлийн хашаан доторх болон гаднах орчны нийтийн эзэмшлийн 50 хүртэлх метр талбайд ургасан шарилж, лууль зэрэг хөл газрын ургамлыг цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллана уу.Боловсролын хэлтэс