Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2018/8/8

БСШУСЯамны ажлын хэсгийн Сүхбаатар дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдээр явах маршрут

2018.08.08

БСШУСЯамны Дээд боловсролын бодлогын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Т.Амаржаргалангаар ахлуулсан төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэл, хөрөнгө оруулалт, засвар тохижилтын ажлын явцад хяналт-үнэлгээ хийх ажлын хэсэг тус дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд 2018 оны 08 дугаар сарын 9.10-ны өдрүүдэд ажиллах тул сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагууд ажлын байрандаа бэлэн байхыг анхааруулж байна.

Урд бүс

Дунд бүс

Дунд бүс

цэцэрлэг, сургууль дугаар

Тайлбар

цэцэрлэг, сургууль дугаар

Тайлбар

цэцэрлэг, сургууль дугаар

Тайлбар

1

 

1

 

1

217ц

 

2

ӨЗБЛАС

 

2

75ц

 

2

166ц

 

3

31с

 

3

 

3

71с

 

4

45с

 

4

131с

 

4

225ц

 

5

149ц

 

5

216ц

 

5

175ц

 

6

40ц

 

6

16с

 

6

205ц

 

7

МОХС

 

7

69ц

 

7

159ц

 

8

160ц

 

8

234ц

 

8

58с

 

9

54ц

 

9

17ц

 

9

109ц

 

10

 

10

24ц

 

10

36ц

 

11

68ц

 

11

29с

 

11

171ц

 

12

11с

 

12

116с

 

12

130ц

 

13

 

13

186ц

 

13

35с

 

14

143ц

 

14

 

14

АЗЭС

 

15

Анагаах

 

15

ШУТИС

 

15

51ц

 

16

16ц

 

16

135ц

 

16

150ц

 

17

БЭЛАС

 

17

248ц

 

18

ХБК

 

19

25с

 

20

42ц

 

21

МУБИС ЕБС

 

22

БТСДС

 

23

25ц

 

24

14ц

 

25