Захирал, эрхлэгч нарт /Зорилго, зорилт/


Огноо:2018/8/21

Захирал, эрхлэгч нарт /Зорилго, зорилт/

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас дэвшүүлж буй 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилтыг хүргүүлж байна.

yam zorilgo2018-2019.pdf татан авч танилцана уу.

Боловсролын хэлтэс