Захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2018/8/31
Захирал, эрхлэгч нарт

Албан даалгавар хүргүүлэх  тухай

alban daalgavar hurguuleh tuhai20180831.pdf

Жич: НБГ-т сар бүрийн 3-нд албан даалгаврыг биелэлтийг Боловсролын хэлтэс өгөх болно. Боловсролын хэлтэст сургууль, цэцэрлэг биелэлт өгөх хугацааг сайтаар зарлах болно.

Боловсролын хэлтэс