Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт


Огноо:2018/9/4
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

zuvlumj20180903.pdf зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс