Төрийн болон төрийн бус өмчийн захирлуудад


Огноо:2018/9/13
Төрийн болон төрийн бус өмчийн захирлуудад


Бүх захирлууд маргааш буюу 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11.30 -д хуралтай.  Бүгд тамга тэмдэгтэйгээ ирэх. Дүүргийн 9 давхрын хурлын танхимд болно.

Боловсролын хэлтэс