Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2018/9/20
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай

nbg tushaaliin heregjilt20180919.pdf

Боловсролын хэлтэс