Олон улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах өдрийг угтаж оюутан, сурагчдын дунд "Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хүүхэд залуучуудын оролцоо" сэдэвт видео бичлэгийн уралдааны удирдамж


Огноо:2018/10/1
Олон улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах өдрийг угтаж оюутан, сурагчдын дунд "Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хүүхэд залуучуудын оролцоо" сэдэвт видео бичлэгийн уралдааны удирдамж

гамшгийн эрсдэл уралдаан удирдамж20181001.docx  удирдамжийг  татан авч танилцана уу. Идэвхтэй оролцоно уу.


Боловсролын хэлтэс