Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоо сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааны удирдамж


Огноо:2018/10/4
Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоо сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааны удирдамж


gamshigaas ayulaas uraldaan udirdamj.docx удирдамжийг  татан авч танилцана уу.  Идэвхтэй оролцоно уу.


Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс