Захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2018/10/8
Захирал, эрхлэгч нарт

5-р ангид эрүүл мэндийн хичээлээр, Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хөдөлгөөн, эрүүл мэнд суралцахуйн чиглэлийн дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа байна. 

surgalt 5 sub 20181005.pdf албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс